Cookie-policy

POLICY FÖR KAKOR (COOKIE POLICY)

Detta är Solivas ("Soliva", "vi", "oss" eller "vår") cookiepolicy. . Denna cookiepolicy förklarar hur vi använder cookies och hur vi delar och skyddar din information i samband med vår webbplats www.solivas.se ("tjänsten"). Vi använder cookies och samlar in dina uppgifter på ett sätt som är förenligt med den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), den nederländska telelagen och andra relevanta bestämmelser som är i kraft.

VAD ÄR KAKOR?
Cookies är små textfiler som placeras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du använder tjänsten. Cookies kan inte skada din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Cookies är nödvändiga för att ge dig en smidigt fungerande tjänst. Vi använder tre typer av cookies, nämligen funktionella cookies, analytiska cookies och spårningscookies. Vi använder dock endast spårningscookies med ditt samtycke. Om du inte samtycker till användningen av spårningscookies kommer tjänsten inte att fungera lika smidigt som om spårningscookies användes.

FUNKTIONELLA COOKIES
Funktionella cookies är cookies som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera. Utan dessa cookies kan tjänsten inte fungera korrekt. Detta innebär att dessa cookies inte kan inaktiveras. Man skiljer mellan sessions- och permanenta funktionella cookies. Sessionscookies raderas när du lämnar tjänsten. Permanenta cookies lagras för att förhindra att du behöver utföra samma åtgärd igen. Ett exempel på användning av permanenta cookies är inköp som du har sparat i din kundvagn på en shoppingwebbplats. Vi delar inte informationen från dessa cookies med tredje part.

ANALYTISKA COOKIES
Analytiska cookies är cookies som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera korrekt. Analytiska cookies gör det möjligt för oss att veta vad människor söker efter på tjänsten, hur lång tid det tar för en sida att laddas och vilka knappar som trycks in av människor som besöker tjänsten. Vissa analytiska cookies kan sättas utan ditt samtycke. Andra analytiska cookies kommer endast att sättas om du ger ditt tillstånd.

Vi använder följande analytiska cookies:

Google Analytics - Vi använder Google Analytics för våra analystjänster. Google Analytics använder en permanent cookie för att identifiera din webbläsare. I samband med detta delas dina uppgifter med Google. Vi delar endast uppgifter med Google som vi har tillstånd att dela med Google enligt GDPR. Vi använder denna information i kombination med andra uppgifter från andra användare. Därför kan vi inte identifiera dig som en enskild person. Vi har inte gett Google tillstånd att dela dina uppgifter med tredje part. Google kan dock vara juridiskt skyldigt att dela din information med tredje part. Den information som erhålls från Google anonymiseras så långt det är möjligt. Informationen transporteras och lagras på servrar i USA. Google följer riktlinjerna för dataskydd och är medlem i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-program. Detta innebär att det finns en adekvat skyddsnivå för behandlingen av dina personuppgifter.

COOKIES FÖR SOCIALA MEDIER
Vår webbplats innehåller knappar för sociala medier som Facebook och Twitter. Dessa knappar har en kod som skapats av nätverken själva. Dessa koder placerar cookies i tjänsten. Vi kan inte påverka denna process. Läs sekretesspolicyn för det berörda sociala nätverket för att ta reda på hur dessa företag hanterar dina (personliga) uppgifter och kom ihåg att denna policy kan ändras. Den information som erhålls via dessa sociala nätverk anonymiseras så mycket som möjligt. Företag som LinkedIn, Twitter, Facebook och Google+ följer Privacy Shield-principerna och är medlemmar i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-program. Detta innebär att det finns en adekvat skyddsnivå enligt beskrivningen i GDPR.

RÄTT TILL TILLGÅNG, RÄTT TILL RÄTTELSE, RÄTT TILL INVÄNDNING OCH RÄTT TILL DATAPORTABILITET.
Om du vill få tillgång till dina personuppgifter, om du vill ändra eller radera dem och/eller om du vill avslöja eller dela dina uppgifter med tredje part, vänligen kontakta Solivas genom att skicka ett e-postmeddelande till support@solivas.se.

OVÄNTADE KAKOR
Vi strävar ständigt efter att hålla reda på vilka kakor som finns i vår tjänst. Det är dock möjligt att tredje parter placerar cookies i tjänsten. I så fall kommer du inte att hitta dessa cookies i denna översikt. Detta gäller främst inbäddade element, t.ex. cookies från en inbäddad YouTube-video. Finns det cookies i tjänsten som inte finns med i denna översikt? Kontakta oss i så fall genom att skicka ett e-postmeddelande till support@solivas.se.

SÄKERHET OCH SKYDD
Solivas har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust eller olaglig behandling genom att använda den senaste tekniken. Vi använder säkerhetsåtgärder för att hålla den information som samlas in via tjänsten säker och vidtar åtgärder (t.ex. kräver ett unikt lösenord) för att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång till ditt konto. Vi ber dig att göra din del för att hjälpa oss. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt unika lösenord och din kontoinformation och för att alltid kontrollera tillgången till e-postmeddelanden mellan dig och Solivas.

NÄR DELAR VI DEN INFORMATION VI FÅR?
Vi delar inte med oss av den information som erhålls från våra funktionella cookies. Information som erhålls från våra analytiska cookies delas endast med tredje part utan ditt samtycke efter att vi har anonymiserat informationen. Annan information som erhålls från analytiska cookies kommer endast att delas med tredje part om vi har fått ditt samtycke. Information som erhålls från spårningscookies kommer endast att delas efter att vi har fått ditt samtycke.

BARN
Vi samlar inte medvetet in personlig information från personer under 16 år ("barn"). Om du är förälder eller vårdnadshavare och känner till att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på support@solivas.se. Om vi får reda på att vi har samlat in personlig information från barn utan att kontrollera föräldrarnas samtycke kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar. Om vi har samlat in personuppgifter från dig när du var barn och du vill att dessa uppgifter ska raderas kommer vi att försöka radera dessa uppgifter på din begäran. Du kan göra denna begäran genom att kontakta oss på support@solivas.se.

FÖRÄNDRING AV LEDARSKAPET
Om vi säljer eller på annat sätt överför delar av eller hela Solivas eller våra tillgångar till en annan enhet (t.ex. som en del av en transaktion som fusion, förvärv, konkurs, upplösning eller likvidation) kan din information som samlats in via tjänsten vara en av de saker som säljs eller överförs. Köparen eller övertagaren kommer att följa de skyldigheter som vi har åtagit oss i denna cookiepolicy.

ÄNDRINGAR AV DENNA COOKIEPOLICY
Solivas kan ändra eller uppdatera vår cookiepolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya cookiepolicyn på den här sidan. Du rekommenderas att regelbundet kontrollera denna cookiepolicy för att se om den har ändrats. Ändringar av denna cookiepolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

HUR DU KONTAKTAR OSS
Om du har några frågor om denna cookiepolicy för tjänster kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till support@solivas.se.